Infonota - INF/21/62 Vaccinatie van jongeren vanaf 16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure- Update 18-06

18/6/2021
Documenttype: 
Infonota

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om ook aan de 16- en 17-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Taskforce Vaccinatie. In deze infonota vindt u meer informatie over de procedure.