Infonota INF/21/63 - Verduidelijking gederfde woonkosten en 1 en 2% extra subsidie