Infonota - INF/21/66 Aanpassingen maandelijkse voorschotten naar aanleiding van baremieke verhoging VIA 6-akkoord

23/6/2021
Documenttype: 
Infonota

Naar aanleiding van het VIA6-akkoord zal er een aanpassing van de barema’s (PC319) gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2021. Om te vermijden dat voorzieningen deze baremastijging zelf moeten prefinancieren, worden de maandelijkse voorschotten aangepast.