Infonota - INF/21/71 Protocolakkoord VIA 6-middelen binnen de multifunctionele centra

08/7/2021
Documenttype: 
Infonota

In het kader van de onderhandelingen VIA 6 werd in extra personeel voorzien voor de MFC’s. We delen hierbij de algemene principes mee. De individuele resultaten van de verdeling zullen per mail aan het MFC bezorgd worden.