Infonota - INF/21/74 Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure

13/7/2021
Documenttype: 
Infonota

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist dat alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin. Deze infonota beschrijft de te volgen procedure en vervangt infonota INF/21/69.