Infonota - INF/21/79 Wijzigingen VIPA-regelgeving

29/7/2021
Documenttype: 
Infonota

De Vlaamse Regering keurde op 16 juli een besluit goed met betrekking tot een groot aantal aanpassingen en wijzigingen met betrekking tot VIPA. Een aantal van die wijzigingen hebben betrekking op de sector voor personen met een handicap. Zo zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot de infrastructuurforfait. Die wijzigingen worden in deze infonota verder geduid.