Infonota INF/21/81 - Uitbreiding meldingsplicht grensoverschrijdend gedrag (GOG) en andere ernstige incidenten

26/8/2021
Documenttype: 
Infonota

Met deze infonota informeren we u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de meldingsplicht GOG, alsook rond te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot een meldingsplicht voor andere, mogelijk integriteitsschendende incidenten en incidenten die mogelijk de werking van de organisatie kunnen verstoren. Deze infonota vervangt de omzendbrief 3600/JT/JOV/001 van 9 augustus 2012. De passages die nog van toepassing zijn, werden in deze infonota overgenomen.