Infonota - INF/21/83 Verdere versoepelingen vanaf 1 september 2021 en aangepaste richtlijnen

03/9/2021
Documenttype: 
Infonota

Op 9 juni 2021 werd reeds de overstap gemaakt naar situatie 1 van de kaderrichtlijnen. Situatie 1 blijft van kracht ongeacht de vaccinatiegraad in de voorziening of leefgroep. Vanaf 1 september 2021 zijn er nog enkele bijkomende versoepelingen mogelijk, met uitzondering van voorzieningen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die versoepelingen zijn in lijn met de algemene versoepelingen binnen de ruimere maatschappij. Vanuit de eigen risicoinschatting kan de voorziening er uiteraard voor kiezen om toch nog bepaalde beperkingen te hanteren.