Infonota - INF/21/90 COVID-19-compensatie: werkingsjaar 2020 en 2021

12/10/2021
Documenttype: 
Infonota

Deze infonota geeft een overzicht van de diverse compensaties vanwege COVID-19 voor de jaren 2020 en 2021, en geeft concrete instructies rond het indienen van kosten voor het jaar 2020 als aanvulling op het afrekeningsdossier.