Infonota - INF/21/96 Tewerkstelling ouders via een dienst persoonlijke assistenten

21/10/2021
Documenttype: 
Infonota

Vaak willen budgethouders (ouders en bewindvoerders) ook zelf (persoonlijk) begeleider zijn van hun zoon, dochter of familielid en willen zij dus de rol van budgethouder en assistent combineren. Het is echter zo dat niet alle overeenkomsten die in het kader van het persoonlijke budget kunnen gesloten worden, de combinatie van beide rollen toelaten.

De combinatie van beide rollen is wel mogelijk in het kader van een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder over individuele ondersteuning. Als VAPH willen we u erop wijzen dat de arbeidsovereenkomst die in die context wordt gesloten met een ouder/bewindvoerder, moet voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die gelden voor  een arbeidsovereenkomst.