Infonota INF/21/97 - Ondersteuning budgethouders PAB door het MFC