Infonota - INF/21/99 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 4/11/2021

04/11/2021
Documenttype: 
Infonota

Het testen is van belang voor de klinische aanpak van de betrokken personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. We informeren u over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risico contacten binnen de VAPH-sector.