Infonota - INF/22/07 Registratie noodopvang MFC in de GIR

27/1/2022
Documenttype: 
Infonota

Infonota INF/21/116 gaf een toelichting over de compenserende maatregelen voor de multifunctionele centra die instaan voor bijkomende noodopvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Het VAPH werkte intussen de registratie van die noodopvang in de GIR uit. Registreren zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 28 januari 2022. Deze infonota verstrekt informatie over die registratiemogelijkheid.