Infonota - INF/22/13 Boostervaccinatie in collectiviteiten

17/2/2022
Documenttype: 
Infonota

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan personen vanaf 12 jaar met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden). Bijkomend besliste de Vlaamse Regering om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio.