Infonota - INF/22/20 Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 23/03/2022

23/3/2022
Documenttype: 
Infonota

De infonota ‘Teststrategie en contacttracing COVID-19’ werd 23 maart aangepast aan de meest recente beslissingen van de Taskforce COVID-19 Zorg. Deze update wijzigt de contouren voor contactonderzoek, test-, quarantaine- en isolatiebeleid in een voorziening.