Infonota - INF/22/29 Richtlijnen bij overgang naar code geel (UPDATE)