Infonota INF/22/35 - Herfstcampagne COVID-19-vaccinatie

18/7/2022
Documenttype: 
Infonota

De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf september de herfstcampagne van het COVID-19-vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de IMC Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor doelgroepen die in deze infonota verder toegelicht zullen worden.

Om te garanderen dat de meest kwetsbare doelgroepen een vaccin kunnen krijgen voor eind september, zal uiterlijk vanaf maandag 12 september 2022 gestart moeten worden met vaccineren in de vaccinatiecentra. Ziekenhuizen en zorgcollectiviteiten kunnen in juli en augustus ook een boosterprik collectief toedienen aan personeel.