Infonota INF/22/52 - Publicatie aanpassing bijdrageregeling MFC