Infonota INF/22/52 - Publicatie aanpassing bijdrageregeling MFC

22.12.2022
Documenttype:
Infonota

Eind september 2022 informeerde het VAPH de multifunctionele centra over de beslissing van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de bijdrageregeling MFC. Die aanpassingen gaan in vanaf 1 februari 2023.