Infonota INF/23/03 - Uitzonderlijke verlenging termijn aanvragen PVB voor MDT’s

20.01.2023
Documenttype:
Infonota

Er wordt de mogelijkheid geboden aan de MDT’s om voor PVB-vragen waarvan de indientermijn zou eindigen in 2023,  een gemotiveerde uitzondering  te vragen als de regelgevende termijn van 10 maanden voor het vervolledigen van de aanvraag met de noodzakelijke modules niet gehaald kan worden.

Om een beroep te doen op deze uitzonderingsmaatregel, moet het MDT actief stappen ondernemen (een gemotiveerde uitzondering vragen voor verlenging van de termijn), en zal ook contact opgenomen worden vanuit het VAPH met het MDT om de motivatie te bespreken.