Infonota INF/23/06 - Richtlijnen herberekening bijdrage multifunctioneel centrum

02.03.2023
Documenttype:
Infonota

De financiële bijdrage die een multifunctioneel centrum (MFC) moet aanrekenen aan zijn gebruikers wordt geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap. Het MFC staat zelf in voor de correcte berekening van de bijdrage en voor de facturering. De gebruiker betaalt een bedrag afhankelijk van de ondersteuningsfunctie en frequentie.

MFC’s worden soms geconfronteerd met herberekeningen of terugvorderingen van het groeipakket. Graag verduidelijken we in deze infonota richtlijnen over hoe MFC’s hiermee kunnen omgaan. Dit om zowel de administratieve last als de financiële impact zo beperkt mogelijk te houden.