Infonota INF/23/08 - Aanpassing van het IMB-besluit vanaf 1 april 2023

14.03.2023
Documenttype:
Infonota

Deze nota biedt een overzicht van aanpassingen, goedgekeurd op 20 januari 2023 , van het BVR van 13 juli
2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele
materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap (het IMB-besluit).

De wijzigingen, die hier toegelicht worden, gelden voor alle aanvragen die ingediend worden vanaf 1 april
2023. Enkel de toepassing van het forfaitair gebruik van refertebedragen en het verplicht gebruik van het
VAPH-formulier “Toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen”, gaan ook in voor alle
goedgekeurde tegemoetkomingen waarvoor de aankoop nog niet ingediend werd, dus ook voor de aanvragen
die al voor 1 april goedgekeurd werden en voor aanvragen die nog niet beslist werden op 1 april 2023.