Infonota INF/AFZ/18/16 - Verkennende bevraging naar de mogelijkheden van vergunde zorgaanbieders tot ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap

15/6/2018
Documenttype: 
Infonota

Met deze infonota informeren wij u over de verkennnende bevraging in functie van de mogelijkheden van vergunde zorgaanbieders tot ondersteuning van geïnterneerde personen met een handicap. U kunt de vragenlijst beantwoorden via een invulformulier.