Infonota INF/AFZ/18/18 - Bijkomende middelen in functie van kortverblijf/respijtzorg