Infonota INF/AFZ/18/25 - Kennisgeving nieuwe VIPA-regelgeving

03/8/2018
Documenttype: 
Infonota

Met deze infonota wordt de nieuwe regelgeving inzake infrastructuursubsidies voor aanbod binnen de persoonsvolgende financiering bij vergunde zorgaanbieders verspreid, en worden de vergunde zorgaanbieders op de hoogte gebracht van informatiesessies die daarover worden georganiseerd door het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).