Infonota INF/AFZ/18/27 - Brieven aan gebruikers die na de transitie geen persoonsvolgend budget ter beschikking kregen

07/8/2018
Documenttype: 
Infonota

Voor een aantal FAM-gebruikers waren er op 1 januari 2017 geen middelen om hen een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich geÎngageerd om hen zorggarantie te bieden. De afgelopen maanden werd er echter gezocht naar een manier om de betrokken gebruikers alsnog binnen een redelijke termijn een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Op 8 juni 2018 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waardoor de ondersteuning die de betrokken gebruikers kregen op 31 december 2016 wordt omgezet naar een toekenning van een persoonsvolgend budget. Die toekenning werd in prioriteitengroep 1 toegevoegd. De betrokken gebruikers krijgen daar binnenkort een brief over (zie bijlage).