Infonota INF/ATH/18/07 - Overmacht multidisciplinaire teams in kader van de aanvraag van een persoonsvolgend budget (actualisatie)

06/7/2018
Documenttype: 
Infonota

Het multidisciplinair team (MDT) kan in bepaalde gevallen in de onmogelijkheid verkeren om een multidisciplinair verslag (MDV) van een cliënt te vervolledigen, waardoor de datum van aanvraag dreigt te verschuiven. In dergelijke gevallen kan het MDT zich beroepen op ‘overmacht’. Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering over ‘de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget’ voorziet dat.