Infonota INF/ATH/18/08 - Zorgcontinuïteit 2018 - 2019

27/7/2018
Documenttype: 
Infonota

In de maanden juli en augustus worden de jongvolwassenen die in 2018 in aanmerking komen voor een budget via de procedure zorgcontinuïteit geïnformeerd. Afhankelijk van het gevolgde traject van toeleiding ontvangen zij een andere briefwisseling. De verschillende situaties en mogelijkheden van deze jongvolwassenen en de mogelijkheden en administratieve gevolgen voor de MFC's worden in deze nota beschreven. Verder bevat deze nota een toelichting over zorgcontinuïteit in 2019 en een aantal belangrijke globale opmerkingen over zorgcontinuïteit.