Infonota INF/ATH/18/09 - Zorg en ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie