Infonota INF/ATH/19/01 - Zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

15/1/2019
Documenttype: 
Infonota

In 2018 en 2019 wil de Vlaamse Regering sterk inzetten op aangepaste ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap, en in het bijzonder op het faciliteren van de doorstroom van geïnterneerde personen met een handicap uit een gevangenis, een forensisch psychiatrisch centrum (FPC), een erkende medium-security-afdeling binnen de psychiatrie of een forensische VAPH-unit. Daarmee wil men tegemoetkomen aan de nood om voor geïnterneerden met een handicap die momenteel in een onaangepaste setting verblijven, gepaste zorg en ondersteuning te voorzien. De Vlaamse Regering voorziet meer dan 9 miljoen euro aan bijkomende middelen in 2018 en 2019 samen.

Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde zorgaanbieders goed. Dat besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en regelt de direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden met een handicap die uit een beveiligde setting doorstromen. Er werd bijkomend een ministerieel besluit goedgekeurd over de registratie als vergunde zorgaanbieder voor die directe financiering voor geïnterneerden met een handicap.