Infonota INF/ATH/19/32 - Stopzetting aanvragen en module C bij continuering zorg/PAB