Infonota INF/AZF/18/30 - Indexatie barema’s op 1 oktober 2018 – Geïndexeerde bedragen en kinderbijslag

17/9/2018
Documenttype: 
Infonota

Door overschrijding van de spilindex worden de loonbarema's vanaf 1 oktober 2018 aangepast met 2%. Ook andere bedragen met betrekking tot de bijdragen worden geïndexeerd.