Infonota INF/AZF/18/35 - Richtlijnen bijstandorganisaties

07/11/2018
Documenttype: 
Infonota

Het betreft enerzijds de structurele, jaarlijkse financiering via de basissubsidiëring en de ledensubsidiëring op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015. Anderzijds betreft het de subsidiëring gratis bijstand voor de periode van 2017 tm/ 2019 op basis van de Mozaïekwetgeving.