Infonota INF/AZF/18/40 - Directe financiering voor geïnterneerden met een handicap: wijze van registratie van de vergunde zorgaanbieder