Infonota - INFO/21/113 COVID 19: Opschorting van de lessen in het kleuteronderwijs en lager onderwijs: compenserende maatregelen voor schoolopvang.