Infonota INFO/AFZ/18/19 - Gebruikers met domicilie buiten Vlaanderen