Infonota - Instructies bij het verwerken van de in- en uitstroomgegevens