Infonota - Opvragen outputgegevens MFC in kader van verdeling middelen VIA 5

07/5/2018
Documenttype: 
Infonota

Om de VIA5-middelen te verdelen, willen de sociale partners en het kabinet zicht krijgen op de outputgegevens in de MFC. Aangezien het VAPH niet beschikt over die outputgegevens, werd met de sociale partners afgesproken dat die gegevens vanuit de MFCís worden aangeleverd