Infonota - Terugbetaling van hulpmiddelen in voorzieningen

02/4/2012
Documenttype: 
Infonota

Nota over de vergoeding van hulpmiddelen voor personen die verblijven in een door het VAPH erkende voorziening, die krachtens het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden aanspraak kan maken op investeringssubsidies