Infonota - Uniforme boekhouding op basis van de nieuwe vzw-wetgeving.

15.09.2006
Documenttype:
Infonota

De koninklijke besluiten in de infonota leggen de algemene principes vast voor een uniforme boekhouding op basis van de nieuwe VZW wetgeving.