Infonota - Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit na de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011