Jaarverslag 2019 vrijetijdszorgorganisaties

06/12/2019
Documenttype: 
Modeldocument

In het jaarverslag kunt u de activiteiten en de werkzaamheden van uw vrijetijdszorgorganisatie ingeven. De namen van de deelnemers aan uw vrijetijdszorgactiviteiten moet u niet in het jaarverslag ingeven, maar moet u bij uw vrijetijdszorg bijhouden. Het VAPH kan de namen eventueel ter controle opvragen.