Documenten en formulieren

Resultaten

27/1/2022

Infonota INF/21/116 gaf een toelichting over de compenserende maatregelen voor de multifunctionele centra die instaan voor bijkomende noodopvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Het VAPH werkte intussen de registratie van die noodopvang in de GIR uit. Registreren zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 28 januari 2022. Deze infonota verstrekt informatie over die registratiemogelijkheid.

20/1/2022
In dit document vindt u de geïndexeerde barema's vanaf 1 februari 2022. 
januari 2022

In de bestedingsregels persoonsvolgend budget kunt u lezen hoe u uw ondersteuning kunt kiezen, hoe u uw ondersteuning kunt betalen, hoe u overeenkomsten kunt afsluiten, wat u wel en niet kunt betalen met uw persoonsvolgend budget ...

18/1/2022

Deze infonota bevat de eigen bijdrage, subsidiebedragen,... die geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2022. Alsook worden de bedragen die niet geïndexeerd worden meegegeven.