Koninklijk besluit van 2 januari 1991

02/1/1991
Documenttype: 
Regelgeving

Koninklijk besluit van 2 januari 1991 tot vaststelling, inning, bestemming en verdeling van de ontvangsten voorzien in artikel 24, 1°, 2°, 3°, 4° en 5°, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden