Mededeling aan gebruikers van de multifunctionele centra - 11 mei 2020

11/5/2020
Documenttype: 
Mededeling

Doorstart van de multifunctionele centra voor kinderen en jongeren met een handicap: vanaf 18 mei zal geleidelijk en voorzichtig bepaalde ondersteuning voor personen met een handicap terug verruimd worden.