Mededeling aan gebruikers van een multifunctioneel centrum - 17 december 2021