Mededeling aan gebruikers van een multifunctioneel centrum - 24 december 2021