Mededeling aan gebruikers van persoonsvolgende middelen voor dringende noden - 30 juni 2020