Mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -voorzieningen - 11 juni 2020