Mededeling aan gebruikers van VAPH-zorgaanbieders - 5 juli 2021

05/7/2021
Documenttype: 
Mededeling

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om na de 16- en 17-jarigen, ook aan 12- tot 15-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Taskforce Vaccinatie. 

BELANGRIJK: In tegenstelling tot bij de 16- en 17-jarigen, komen bij de 12- tot 15-jarigen momenteel enkel de jongeren die behoren tot een risicogroep in aanmerking voor vaccinatie.