Mededeling aan gebruikers van verblijf in multifunctionele centra en bij vergunde zorgaanbieders - 18 mei 2020